Yhdistyksen esittely

Yhdistys toimii Jämsän seudulla ja tärkein jäseniä yhdistävä tekijä, Pykälän hiihtomaja, on mukavasti sijoittunut ladun varrelle. Suuri osa yli 550 jäsenestämme taivaltaakin suotuisan hiihtomatkan Pykälään, minne toki kaikki reiteillä ulkoilevat ovat tervetulleita.

Yllä mainitun hiihdon lisäksi Laturetkeilijät harrastaa ja liikuttaa kävellen, pyöräillen tai juosten. Kesäisin osa latulaisista suuntaa vesille melomaan. Ohjaajan johdolla tapahtuvia, yhteisiä liikuntahetkiä järjestetään joka kuukausi. Lisäksi yhdistys järjestää joka vuosi kevät- ja syysretken Lappiin. Nämä retket ja muut tapahtumat löydät toiminta- ja retket-sivuilta.

Laturetkeilijät toteuttaa toiminnassaan Suomen Ladun teemaa Läheltä Liikkumaan. Yhdistys pyrkii osallistumaan latualuekokouksiin sekä Suomen Ladun vuosikokouksiin.

Tervetuloa mukaan toimintaan!

 

Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen latu ry:n jäsenyhdistyksenä toimia hiihdon ja muun ensisijsisesti luonnossa tapahtuvvan kuntolikunnan ja retkeilyn edistämiseksi kansalaistavaksi.

Toiminta-ajatustaan yhdistys toteutttaa

1. hankkimalla tutkittua kuntoliinkuntatietoa ja sitä jakaen tekemällä tunnetuksi ympärivuotisen liikunnan harjoittamisen merkitystä ihmisen hyvinvoinnille ja mielenterveydelle

2. hankkimalla ja jakamalla hiihdon, retkeilyn ja muun kunto-ja virkistysliikunnnan käytännöllistä tietoutta sekä edistämällä ulkoilukulttuuria, ulkoilun hyviä tapoja ja luonnonsuojelua

3. tekemällä hiihdon ja muun luonnossa tapahtuvan liikunnan harjoituksen edellytyksiä kehittäviä aloitteita, esityksiä, anomuksia ja suunnitelmia sekä osaltaan toteuttamalla niitä

4. harjoittamalla toiminta-ajatustukseensa sisältyvää julkaisutoimintaa

5. järjestämällä koulutus- ja valistustilaisuuksia, tempauksia sekä ulkoiluleirejä ja vaellksia

6. harjoittamalla yhteistoimintaa samoja tarkoitusperiä palvelevien yhteissöjen kanssa

7. hankkimalla ja ylläpitämällä toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja laitoksia

8. harjoittamalla aatteellisen toimintansa tukemiseksi majoitus-ja ravitsemusliikettä ja tavanomaista kioskikauppaa sekä järjestämälä keräyksiä, arpajaisia, myyhäisiä sekä muuta samantapaista toimintaa ja ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja.